Gitte Cramon

Managing Partner & CEO

Jeg tog min finansielle og juridiske uddannelse via min læretid hos en større ankerkendt finansiel virksomhed. Jeg har gennem 30 år opbygget mine kompetencer og viden indenfor inddrivelsesområdet og er dermed stærk indenfor faget. I min dagligdag har jeg oplevet mange forskellige episoder og udfordringer hos henholdsvis kunder og debitorer med forskellige problemstillinger og udfordringer og har dermed forståelse for alle vinkler.

Jeg har stor ekspertise indenfor inddrivelsesområdet med 15 års ledelseserfaring og med ry for en entusiastisk, målrettet og motiverende ledelsesstil. Jeg interesserer mig og har stor fokus på forståelse for personadfærd i forskellige situationer overfor både kunder og debitorer. Derfor har jeg lagt vægt på, at vores it-system er adfærdsstyret, da vi mener dette er med til at skabe det bedste resultat.

Jeg har stor viden indenfor opbygning og analyse af virkningsfulde scoringsmodeller til brug for inddrivelse af gæld, som jeg tror på skaber målrettet og strategisk retning, med fokus på det ønskede resultat.

Derudover er jeg oplægsholder for virksomheder indenfor emnet Undgå dårlige betalere, Procesoptimering og Inddrivelsesprocessen og sidder med i bestyrelsen hos Dansk Kredit Råd.

Jeg vil glæde mig til at hjælpe din virksomhed med at få forfaldne krav hjem på en god og optimal måde samtidig med at værne om jeres kunder.